GIA SƯ DẠY BUSINESS IB-A LEVEL-IGCSE

  20/11/2016

GIA SƯ DẠY IB -A LEVEL -IGCSE BUSINESS

Trung tâm gia sư Nhật Tân là trung tâm uy tín chuyên cung cấp gia sư cho học sinh trường quốc tế , đặc biệt là gia sư dạy Busiess bằng tiếng Anh. Đến với gia sư Nhật Tân, chúng tôi xin cam đoan quý phụ huynh có con em học tại Trường Quốc Tế sẽ cảm thấy thật sự hài lòng.

►  CHƯƠNG TRÌNH AS & A LEVEL BUSINESS 

Chương trình A-levels kéo dài 2 năm. Trong năm đầu tiên, học sinh sẽ được học chương trình AS-level - nửa đầu của chương trình A-levels. Vào năm 2, học sinh sẽ tiếp tục học A2-level và hoàn tất chương trình học. Điểm số A-level chính là kết quả tổng hợp của 2 năm học. 

Tổng quan nội dung

Các thí sinh của Cambridge International AS Level nghiên cứu các chủ đề AS Level cho Paper 1 và Paper 2.

Thí sinh Cambridge International A Level học tất cả các chủ đề

 

 

Hình Thức thi

Paper 1 – Khái niệm kinh doanh 1

Paper viết, 1 giờ 15 phút, 40 điểm

Paper báo này có hai phần.

Phần A có bốn câu hỏi bắt buộc, mỗi câu năm điểm.

Phần B có hai câu hỏi 20 điểm; thí sinh trả lời một câu hỏi.

Phần A có bốn câu hỏi. Ba câu hỏi đầu tiên có hai phần.

Các câu hỏi của Phần B là các câu hỏi tự luận và có hai phần. Câu trả lời cho phần thứ hai của câu hỏi nên hiển thị bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình AS Level (chủ đề 1.1–5.5).

Paper 1 đánh giá Kiến thức và hiểu biết về AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 2 – Khái niệm kinh doanh 2

Paper viết, 1 giờ 30 phút, 60 điểm

Paper viết này có hai câu hỏi bắt buộc mỗi câu 30 điểm.

Mỗi câu hỏi bao gồm một văn bản chứa dữ liệu, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc dạng sơ đồ. Thí sinh cần trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ văn bản kích thích để hỗ trợ câu trả lời của họ. Mỗi câu hỏi có sáu phần. Câu trả lời cho phần cuối cùng của câu hỏi nên hiển thị bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình AS Level (chủ đề 1.1–5.5).

Paper 2 đánh giá Kiến thức và hiểu biết về AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4

Paper 3 – Ra quyết định kinh doanh

Paper viết, 1 giờ 45 phút, 60 điểm

Paper báo này có năm câu hỏi bắt buộc. Hai câu hỏi đầu tiên mỗi câu được 8 điểm. Câu hỏi 3 và

Câu 4 mỗi câu 16 điểm. Câu 5 được 12 điểm.

Paper viết bao gồm một nghiên cứu điển hình, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc sơ đồ.

Thí sinh cần trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ văn bản kích thích để hỗ trợ câu trả lời của họ.

Câu hỏi 1, Câu hỏi 2 và Câu hỏi 5 không được chia thành các phần. Có ba phần cho Câu hỏi 3 và hai

các phần của Câu hỏi 4. Câu trả lời cho phần cuối cùng của các câu hỏi của Câu hỏi 3 và Câu hỏi 4 cần đưa ra bằng chứng

của đánh giá (AO4). Các câu trả lời cho Câu hỏi 5 cũng nên đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4).

Đối với Paper 3, thí sinh sẽ trả lời trên phiếu câu hỏi. Nghiên cứu điển hình sẽ được trình bày riêng trong một phụ trang.

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình A Level (chủ đề 6.1–10.4). Nội dung của Cấp độ AS (chủ đề 1.1–5.5)

là kiến thức giả định để đánh giá Paper 3. Nội dung Cấp độ AS sẽ không phải là trọng tâm trực tiếp của các câu hỏi trên Papper 3.

Paper 3 đánh giá Kiến thức và hiểu biết về AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 4 – Chiến lược kinh doanh

Paper viết, 1 giờ 15 phút, 40 điểm

Paper này có hai câu hỏi bắt buộc, mỗi câu 20 điểm.

Paper viết bao gồm một nghiên cứu điển hình, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc biểu đồ.

Thí sinh cần trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ văn bản kích thích để hỗ trợ câu trả lời của họ.

Cả hai câu hỏi đều là câu hỏi tự luận. Câu trả lời cho cả hai câu hỏi phải đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình A Level (chủ đề 6.1–10.4). Nội dung của AS Level (chủ đề

1.1–5.5) được giả định là kiến thức để đánh giá Paper 4. Nội dung Cấp độ AS sẽ không phải là trọng tâm trực tiếp của câu hỏi trên bài thi 4.

Paper 4 đánh giá Kiến thức và hiểu biết về AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

► CHƯƠNG TRÌNH IGCSE BUSINESS 

IGCSE là chứng chỉ Trung học Phổ thông Quốc tế Cambridge được công nhận rộng rãi trên thế giới. Với chứng chỉ IGSCE (tùy theo loại A,B,C..), học sinh có thể tham gia ứng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới và khả năng nhận được các suất học bổng du học sẽ rất cao. Tuy nhiên, chương trình này IGCSE vẫn còn khá mới mẽ ở Việt Nam. Cấu trúc đề thi đòi hỏi các em phải có kiến thức nền tảng tốt, có khả năng suy luận và tính toán tốt. Do đó, các em học sinh thường gặp rất nhiều khó khăn để đạt điểm cao trong các kỳ thi IGCSE. 

Tổng quan nội dung

1 Tìm hiểu hoạt động kinh doanh

Phần này giới thiệu các ý tưởng và khái niệm cơ bản về kinh doanh và bao gồm mục đích và bản chất của

hoạt động kinh doanh và làm thế nào các doanh nghiệp có thể được phân loại. Doanh nghiệp và doanh nhân, và tại sao một số doanh nghiệp phát triển trong khi những người khác vẫn còn nhỏ là những vấn đề quan trọng hơn nữa. 

2 Người trong kinh doanh

Trọng tâm là lĩnh vực chức năng của nguồn nhân lực và bao gồm tầm quan trọng và phương pháp thúc đẩy một lực lượng lao động. Cách thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp và các phương pháp tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo của nhân viên cũng được xem xét. Cuối cùng, phần này bao gồm tầm quan trọng và các phương pháp nội bộ hiệu quả và giao tiếp bên ngoài.

3 Tiếp thị

Phần này bao gồm vai trò của tiếp thị, sự khác biệt giữa thị trường ngách và thị trường đại chúng và kỹ thuật phân khúc thị trường. Các phương pháp và tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường được bảo hiểm. Trung tam vai trò của hỗn hợp tiếp thị, tức là bốn chữ P, đã được làm rõ. Chiến lược tiếp thị ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng ở nhà và ở các thị trường nước ngoài mới là chủ đề cuối cùng trong phần này.

4 Quản lý vận hành

Trọng tâm là lĩnh vực chức năng của sản xuất và bao gồm ý nghĩa và phương pháp sản xuất cũng như cách thức năng suất có thể được tăng lên. Các chi phí khác nhau của sản xuất và phân tích hòa vốn được bảo hiểm. 

5 Thông tin và quyết định tài chính

Phần tài chính và kế toán này đề cập đến nhu cầu và nguồn tài chính kinh doanh, dự báo dòng tiền và vốn lưu động. Báo cáo thu nhập đơn giản được đề cập cũng như báo cáo về tình hình tài chính và phân tích các tài khoản bao gồm lý do tại sao và làm thế nào các tài khoản được sử dụng.

6 Ảnh hưởng bên ngoài đến hoạt động kinh doanh

Phần này tập trung vào các ảnh hưởng bên ngoài khác nhau đối với hoạt động kinh doanh và những tác động này đối với hoạt động kinh doanh như thế nào.

Nó bao gồm những ảnh hưởng của chính phủ đối với các vấn đề kinh tế, môi trường và đạo đức và cách chúng tác động đến các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp. Ngoài ra, nền kinh tế quốc tế bao gồm toàn cầu hóa và tác động đối với doanh nghiệp và chính phủ.

Paper 1

1 giờ 30 phút

Câu trả lời ngắn và phản hồi dữ liệu 50%

80 điểm

Bốn câu hỏi yêu cầu một hỗn hợp ngắn câu trả lời và phản hồi dữ liệu có cấu trúc

Thí sinh trả lời tất cả các câu hỏi

Đánh giá bên ngoài

Paper 2

1 giờ 30 phút

Nghiên cứu điển hình 50%

80 điểm

Bốn câu hỏi dựa trên một nghiên cứu điển hình, được cung cấp dưới dạng phụ trang của bài báo

Thí sinh trả lời tất cả các câu hỏi

Đánh giá bên ngoài

 

► CHƯƠNG TRÌNH IB BUSINESS MANAGEMENT (QUẢN TRỊ KINH DOANH IB) 

Mục tiêu của khóa học quản lý kinh doanh tại HL và SL là:

khuyến khích một cái nhìn toàn diện về thế giới kinh doanh

trao quyền cho sinh viên suy nghĩ nghiêm túc và chiến lược về hành vi cá nhân và tổ chức

thúc đẩy tầm quan trọng của việc khám phá các vấn đề kinh doanh từ các quan điểm văn hóa khác nhau

cho phép học sinh đánh giá đúng bản chất và tầm quan trọng của sự thay đổi trong bối cảnh địa phương, khu vực và toàn cầu

thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của các yếu tố môi trường, xã hội và đạo đức trong hành động của các cá nhân và tổ chức

phát triển sự hiểu biết về tầm quan trọng của đổi mới trong môi trường kinh doanh.

Đánh giá

Đánh giá ngoài đối với học sinh HL và SL bao gồm hai bài kiểm tra viết. Bài một dựa trên một nghiên cứu điển hình đã xem trước được phát hành trước và bài hai bao gồm các câu hỏi có cấu trúc dựa trên tài liệu kích thích và một câu hỏi trả lời mở rộng để đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về các khái niệm chính của khóa học.

Internal Assessment (IA) cho sinh viên HL là một dự án nghiên cứu và cho sinh viên SL là một bài bình luận bằng văn bản. Trong cả hai nhiệm vụ, sinh viên nghiên cứu các tổ chức kinh doanh trong thế giới thực. Chúng được đánh dấu nội bộ bởi các giáo viên bộ môn và sau đó được kiểm duyệt bên ngoài bởi các giám khảo IB.

 

Chủ đề Business

Chủ đề Business

1.1 Enterprise

1.1 Doanh nghiệp

1.2 Business structure

1.2 Cơ cấu doanh nghiệp

1.3 Size of business

1.3 Quy mô doanh nghiệp

1.4 Business objectives

1.4 Mục tiêu kinh doanh

1.5 Stakeholders in a business

1.5 Các bên liên quan trong doanh nghiệp

2.1 Human resource management

2.1 Quản lý nguồn nhân lực

2.2 Motivation

2.2 Động lực

2.3 Management

2.3 Quản lý

3.1 The nature of marketing

3.1 Bản chất của tiếp thị

3.2 Market research

3.2 Nghiên cứu thị trường

3.3 The marketing mix

3.3 Tiếp thị hỗn hợp

4.1 The nature of operations

4.1 Bản chất của hoạt động

4.2 Inventory management

4.2 Quản lý hàng tồn kho

4.3 Capacity utilisation and outsourcing

4.3 Sử dụng năng lực và thuê ngoài

5.1 Business finance

5.1 Tài chính doanh nghiệp

5.2 Sources of finance

5.2 Nguồn tài chính

5.3 Forecasting and managing cash flows

5.3 Dự báo và quản lý dòng tiền

5.4 Costs

5.4 Chi phí

5.5 Budgets

5.5 Ngân sách

6.1 External influences on business activity

6.1 Ảnh hưởng bên ngoài đến kinh doanh

6.2 Business strategy

6.2 Chiến lược kinh doanh

7.1 Organisational structure

7.1 Cơ cấu tổ chức

7.2 Business communication

7.2 Giao tiếp kinh doanh

7.3 Leadership

7.3 Lãnh đạo

7.4 Human resource management strategy

7.4 Chiến lược quản lý nguồn nhân lực

8.1 Marketing analysis

8.1 Phân tích tiếp thị

8.2 Marketing strategy

8.2 Chiến lược tiếp thị

► HÌNH THỨC HỌC

- Dạy tại nhà 01 kèm 01 trực tiếp hoặc nhóm nhỏ theo yêu cầu tại khắp nơi trong TPHCM và Hà Nội

- Dạy Online 01-01 

Hãy liên hệ về chúng tôi để được tư vấn  :

TRUNG TÂM  NHẬT TÂN

Điện thoại :  0932.264.911 

Tin tức mới Xem tất cả

GIA SƯ DẠY NGOẠI NGỮ